זכרון דברים לרכישת דירה

זכרון דברים הוא כינוי להסכם מקוצר בין שני צדדים או יותר. טעות נפוצה היא בידי מי שחושב כי לזכרון דברים אין תוקף מחייב. למעשה במרבית המקרים ההיפך הוא הנכון.

בתקדימים משפטיים נקבע מפורשות כי לזכרון דברים תוקף מחייב שאינו פחות מזה של כל הסכם אחר. לא הכותרת ("זכרון דברים" או "הסכם") היא הקובעת אלא תוכנו של ההסכם ורמת הפירוט שלו. ככל שהפרטים בזכרון הדברים רבים ובהירים יותר כך יחשב מחייב יותר במיוחד כאשר ניתן להוכיח כי הצדדים ראו את עצמם כמחוייבים לעסקה.

זכרון דברים נחשב כדרך מקובלת לסגירת תנאים של עסקת מכר של דירה כאשר הצדדים קובעים כי הסכם מלא ייערך על ידי עורך דין אולם חשוב לדעת כי אין זה שלב הכרחי בתהליך מכירת הדירה. במרבית המקרים אף מומלץ לדלג על זכרון הדברים ולחתום ישירות על הסכם מלא ומפורט שנערך בידי עורך דין.

מאמרים נוספים