ליקויי בניה/ביקורת ליקויי בניה/ תביעות ליקויי בניה

תביעות בשל ליקויי בניה הפכו לדבר של שגרה במציאות של ימינו. אחת הסיבות לכך הנה הקושי לבנות דירה שתהיה תואמת במדויק את התכניות ואת המפרט הטכני.

החוק העיקרי המסדיר את זכויותיו של רוכש דירה חדשה הנו חוק המכר (דירות) התשל"ג- 1973. בחוק זה נקבעו תקופות האחריות של הקבלן לליקויי בניה. לסוגי ליקויים שונים נקבעו תקופות אחריות שונות.

עוד נקבע בחוק כי מוכר דירה חייב לצרף להסכם המכר מפרט של הדירה חתום על ידו. המפרט כולל נתונים מפורטים על כל אחד מן הנושאים הבאים : תיאור המבנה וחומרי הקונסטרוקציה, תיאור החלוקה לחדרים וייעודם, תיאור הפריטים השונים (כגון נגרות, אינסטלציה, ריצוף, כלים סניטריים, דלתות וחלונות, נקודות חשמל ועוד) וכן פירוט חיבורי התשתית, השירותים המרכזיים ועבודות הפיתוח.

מאמרים נוספים