צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג, אשר בה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם, לאחר פטירת כל אחד מהם. בצוואה שכזאת יכולים הצדדים להוריש את הרכוש זה לזה או לצד שלישי.

על פי סעיף 8א לחוק הירושה, לא ניתן לבטל צוואה הדדית אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. אם בן הזוג של המבקש לבטל את צוואתו עדיין בחיים, אז המבטל צריך להודיע לו על הביטול בכתב.

2. אם בן הזוג של המבטל נפטר, אז על המבטל לוותר על כל זכות שהיה אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית ואם העזבון כבר חולק, עליו להחזיר את כל מה שקיבל.

חשוב שה תנוסח על ידי עורך דין כדי שתעמוד בדרישות החוק וכן רצוי להפקיד אותה במשרד עורכי דין או אצל רשם לענייני ירושה כדי שאפשר יהיה לאתר אותה בקלות לאחר הפטירה.

מאמרים נוספים