רישום הערת אזהרה

הערת אזהרה הנה אמצעי יעיל להגנה על במקרקעין. מי שעשה עסקה או קיבל התחייבות מבעל זכויות במקרקעין רשאי לרשום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) הערה על אותה עסקה או התחייבות.

להערת אזהרה שתי מטרות חשובות : האחת – להודיע ולהזהיר לכל המעיין בפנקסי המקרקעין (טאבו) או המתעניין במצב הנכס (לצורך רכישה, השכרה, שעבוד ועוד) כי נעשתה עסקה בנכס או נתנה התחייבות שלא לעשות עסקה בנכס. השניה – למנוע מבעל הזכויות שעשה עסקה בנכס לעשות בו עסקה נוספת סותרת – לדוגמה – למנוע מא' שמכר ל- ב' דירה לבצע העברה של הזכויות בדירה ל- ג'.

מאמרים נוספים