עקרבי ושות' הנו משרד עורכי דין ותיק ומנוסה בתחום המקרקעין שהוקם בשנת 1957. התמחותנו העיקרית הנה בסוגיות הקשורות בחוק הגנת הדייר (שכירות מוגנת). בתחום זה עומדים לרשותכם באתר מאמרים וכן מאגר עצום של שאלות ותשובות של ציבור הגולשים.

חוק הגנת הדייר מעניק זכויות מופלגות לדיירים המוגנים החוסים בצלו, זכויות אלו עשויות להיראות כיום כפגיעה בחופש הקנין של בעל הבית.

הליכים משפטיים בתחום הגנת הדייר

המתח שבין זכויות הדייר המוגן לרצונו של בעל הבית לעשות בקניינו כראות עיניו מביא להליכים משפטיים כגון , כנגד תשלום דמי מפתח, בקשות לשינוי דמי השכירות (דירה בדמי מפתח) או הסרת תקרת דמי השכירות המוגנים ובתביעות שונות הנדונות בפני בית הדין לשכירות.

דיירות מוגנת הוא תחום שמחייב מומחיות שכן עם השנים חלו בו תמורות רבות והלכות חדשות בהם ניסו בית המשפט להתאים את פרשנות החוק לרוח התקופה.

אנו מאמינים ביחס אישי ללקוחותינו ומקבלים תיקים שבהם אנו סבורים כי ייבנה אמון בינינו לבין הלקוח. איננו מאמינים במלחמות בכל מחיר.

כאשר יש מקום להגנה על לקוח שסיכויי עמדתו גבוהים יש מקום לפנות לערכאות ולמצות את ההליך המשפטי עד תום. במקרים אחרים עשויה פשרה להביא ללקוח תועלת רבה יותר לעומת התדיינויות ארוכות ויקרות בבתי המשפט.