ירושה בהעדר צוואה

אדם יכול לקבוע את החלוקה של רכושו לאחר פטירתו באמצעות . אם לא עשה צוואה יחולק עזבונו לפי סולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה- 1965 אשר כולל שלוש דרגות: דרגה 1 - ילדים, נכדים ונינים.…

להמשך קריאה

ירושה כשיש צוואה

כאשר אדם מעוניין לקבוע את דרך חלוקת הרכוש שלו לאחר מותו , עליו להשאיר צוואה בה הוא מפרט את אופן החלוקה ומיהם יורשיו. אם לא יעשה כן, יחולק הרכוש בין קרוביו באופן המפורט ב התשכ"ה…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.