צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג, אשר בה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם, לאחר פטירת כל אחד מהם. בצוואה שכזאת יכולים הצדדים להוריש את הרכוש זה לזה או לצד שלישי. על…

להמשך קריאה

יורש שיירש עם קיום תנאי

ב, יכול המצווה להחליט שאדם מסוים יירש אותו רק בהתקיים תנאי מסוים או מועד מסוים. למשל, שי קובע בצוואתו שאבנר יירש אותו רק בתום שנה מפטירתו של שי. חשוב לדעת, שלא כל תנאי הוא אפשרי…

להמשך קריאה

יורש במקום יורש ויורש אחר יורש

ב, יכול המצווה להחליט שאדם מסוים יירש אותו ואם מסיבה מסוימת לא יוכל לרשת אותו (כי נפטר, נמצא פסול לרשת או הסתלק מהירושה), לקבוע מי ירש אותו במקומו וזאת כדי שלא יווצר מצב של היעדר…

להמשך קריאה

עריכת צוואה (בנוכחות עדים)

צוואה בעדים היא הדרך המקובלת (אם כי לא הדרך היחידה) ל. צוואה מסוג זה צריכה לכלול את הפרטים הבאים: א. הצוואה צריכה להיעשות בכתב. כלומר, או בהדפסה או בכתב יד. ב. תאריך. ג. חתימת המצווה…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.