פטור דירת מגורים

לפי סעיף 49 (ב)(5) לחוק מיסוי מקרקעין המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם המכירה היא של דירה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

להמשך קריאה

ויתור של יורש על הירושה (הסתלקות)

מי שזכאי לקבל ירושה, או , יכול להודיע לרשם לענייני ירושה או לבית משפט שהוא בוחר לוותר על חלקו בירושה (להסתלק) והוא ייחשב כאילו לא ירש מלכתחילה (להבדיל ממקרה בו הוא מחליט להעביר את זכויותיו…

להמשך קריאה

איך מחלקים את הירושה בין היורשים

לפני שאפשר לחלק את העזבון, בין אם ל ובין אם ל , יש לפרוע את חובות העזבון. חובות שכאלה יכולים לנבוע ממעשיו של המוריש לפני פטירתו, למשל, הלוואות שלקח בימי חייו או כתוצאה מהמוות שלו,…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.