דייר מוגן הוא מי שנקבע לו מעמד מיוחד בנכס עם כניסתו לתוקף של חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], בשנת 1972. דייר מוגן עשוי להיות מי שנכנס לנכס לפני 20.8.1968 כשוכר והפך, בחסות החוק, למוגן או למשל מי שמכח הסכמה עם בעל הדירה שכר נכס בדמי מפתח (כלומר שילם תשלום שאינו דמי שכירות רגילים).

לדייר מוגן זכויות רבות אשר נראות כיום ככאלה הפוגעות באינטרס של בעל הבית לעשות בנכס כחפצו (למכור, להשכיר בשכירות רגילה, להשתמש בנכס בעצמו).
כך נקבע בחוק גובה דמי השכירות שישלם הדייר המוגן (שהנו, על פי רוב, נמוך בהרבה משווי השכירות בשוק). כמו כן נקבע בחוק כי זכותו של הדייר להחזיק בנכס גם לאחר תום תקופת השכירות המקורית. עוד נקבעו הוראות בדבר האנשים אשר יכולים, בתנאים מסויימים (למשל – קרובי משפחה של הדייר המוגן), להיהפך לדיירים מוגנים בעצמם.

דמי מפתח

מהם דמי מפתח? ההגדרה למונח "דמי מפתח" מצויה בסעיף 1 ל: "כל תמורה שאינה דמי שכירות, הניתנת בקשר לשכירות של מושכר, או בקשר לקבלת החזקה או להחזרת החזקה במושכר לפי חוק זה-ואין נפקא מינה מתי שולמו".…

להמשך קריאה

עילות לפינוי דייר מוגן

מעניק לדיירים מוגנים זכויות מופלגות שעיקרן הגנה מפני פינוי ותשלום דמי שכירות מוגנים. החוק בא לשמור על זכויותיו של הדייר המוגן רק כל עוד הוא מקיים את הוראות החוזה והחוק. עילות הפינוי שבחוק מאזנות במידה מסוימת…

להמשך קריאה

מעבר זכויות דייר מוגן לבן משפחה

כאמור, זכות הדיירות המוגנת לא ניתנת להורשה. למרות זאת לפי זכויותיו של הדיר המוגן עשויות לעבור לבן משפחה. העברת זכויות בדירת מגורים דייר שנפטר - הופך בן זוגו לדייר מוגן, בתנאי שגר יחד איתו לפחות…

להמשך קריאה

חובותיו של הדייר המוגן

על להקפיד על עמידה בכל תנאי החוזה, שנחתם בתחילת השכירות. על הדייר לשלם במועד ובדרך שנקבעה על ידי בעל הבית את דמי השכירות ואת התשלום עבור השירותים אותם חייב לספק בעל הבית. על הדייר לשאת…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.