דייר מוגן הוא מי שנקבע לו מעמד מיוחד בנכס עם כניסתו לתוקף של חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], בשנת 1972. דייר מוגן עשוי להיות מי שנכנס לנכס לפני 20.8.1968 כשוכר והפך, בחסות החוק, למוגן או למשל מי שמכח הסכמה עם בעל הדירה שכר נכס בדמי מפתח (כלומר שילם תשלום שאינו דמי שכירות רגילים).

לדייר מוגן זכויות רבות אשר נראות כיום ככאלה הפוגעות באינטרס של בעל הבית לעשות בנכס כחפצו (למכור, להשכיר בשכירות רגילה, להשתמש בנכס בעצמו).
כך נקבע בחוק גובה דמי השכירות שישלם הדייר המוגן (שהנו, על פי רוב, נמוך בהרבה משווי השכירות בשוק). כמו כן נקבע בחוק כי זכותו של הדייר להחזיק בנכס גם לאחר תום תקופת השכירות המקורית. עוד נקבעו הוראות בדבר האנשים אשר יכולים, בתנאים מסויימים (למשל – קרובי משפחה של הדייר המוגן), להיהפך לדיירים מוגנים בעצמם.

חוק הגנת הדייר – מהי דיירות מוגנת ומיהו דייר מוגן?

דיירות מוגנת היא סוג מיוחד של שכירות. לשכירות זו מאפיינים שונים באופן משמעותי לעומת מאפייניה של שכירות רגילה (הקרויה גם שכירות חופשית או שכירות בלתי מוגנת). מקורותיה של הדיירות המוגנת בחוקים שנכנסו לתוקף בשליש השני…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.