המדריך השלם לרכישת ומכירת דירה (מיד שניה)

תוכן העניינים א.ההבדל בין רכישת דירה חדשה לרכישת דירה משומשת ההבדלים העיקריים בין רכישת דירה חדשה לרכישת דירה מיד שניה מתבטאים בהגנה שמעניק החוק לרוכשי דירות חדשות. כשמדובר בדירות חדשות או דירות הנרכשות "על הנייר"…

להמשך קריאה

המדריך לרכישת דירה מקבלן/יזם

תוכן העניינים א. מבוא ב. בדיקות טרום קניה ג. משא ומתן ד. המסמכים הכלולים בהסכם הרכישה ה. סעיפים חשובים בהסכם הרכישה ו. בטחונות- הבנק המלוה וערבות חוק מכר ז. מסים – מס רכישה ח. הזמנת…

להמשך קריאה

פרצלציה/רה פרצלציה

תכנית פרצלציה מהווה למעשה תכנית חלוקה מחדש של מקרקעין. רישום הקרקעות בלשכת מבוסס על חלקות (הקרקעות מחולקות לגושים ובכל גוש מספר מסוים של חלקות. קרקע פלונית תצוין במספר הכולל גוש וחלקה לדוגמה 6875/34 משמעותו חלקה…

להמשך קריאה

חברה משכנת

חברה משכנת הנה חברה שאושרה על ידי משרד השיכון לביצוע בניה בפרוייקטים הקשורים במשרד. חברות אשר מקבלות הכרה כחברה משכנת מקבלות מהמשרד אישור לנהל את רישום הזכויות בנכסים הנבנים עד ואין לגביהן רישום מסודר בטאבו.…

להמשך קריאה

מכתב החרגה

מכתב החרגה הוא מכתב אשר בו מאשר בנק (או מוסד אחר) אשר לטובתו נרשם שעבוד, כי השעבוד אינו חל עוד על הנכס. בפרוייקטים של בניה מקובל כי קיים בנק שמלווה את הפרוייקט בליווי פיננסי (בנק…

להמשך קריאה

כונס נכסים/מכרזי כונס נכסים

כונס נכסים לצורך מכירה של נכס מתמנה על ידי בית המשפט. תפקידו של הכונס, שהנו לרוב או רואה חשבון, למכור את הנכס במחיר הגבוה ביותר האפשרי. בדרך כלל המכירה מתבצעת לאחר שהחייב, בעל הנכס, לא…

להמשך קריאה

ערבות בנקאית/ערבות חוק מכר

החוק במדינת ישראל מחייב מוכר של דירה חדשה (הגדרה מדוייקת ל"מוכר" ול"דירה" נמצאת בחוק) להבטיח את כספי הקונה המשולמים לו בעבור הדירה. הבטחון לקונה יכול להינתן בכמה דרכים אשר המקובלת והנפוצה ביניהן היא ערבות בנקאית…

להמשך קריאה

חריגות בניה

חריגות בניה הוא שם כולל לבניה שאינה לפי היתר הבניה ולפי התשתית התכנונית המותרת. חריגות בניה יכולות להתבטא בשלל מעשים ומחדלים כגון : גובה הבניה, מיקום החניות, חריגה מקווי בנין, אופי הפתחים, שטח הבניה, סוג…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.