חריגות בניה

חריגות בניה הוא שם כולל לבניה שאינה לפי היתר הבניה ולפי התשתית התכנונית המותרת. חריגות בניה יכולות להתבטא בשלל מעשים ומחדלים כגון : גובה הבניה, מיקום החניות, חריגה מקווי בנין, אופי הפתחים, שטח הבניה, סוג…

להמשך קריאה

תב"ע/תכנית בנין עיר

תכנית בנין עיר (או בקיצור : תב"ע) היא תכנית בעלת מעמד של חקיקה. התב"ע עוסקת בעיקר בנושאים אלה : 1. חלוקת קרקע למגרשים, הקצאת קרקע לכבישים ודרכים, גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות, שטחי חניה, תחנות…

להמשך קריאה

זכויות בניה

"זכויות בניה" הן בתמצית אפשרויות הבניה והניצול שהחוק מעניק לגבי קרקע מסוימת. הזכויות אינן נתונות לבעל הקרקע אלא הן ניתנות בהקשר לאותה קרקע ללא חשיבות לזהות הבעלים. זכויות בניה הן הקובעות את מידת ההנאה והשימוש…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.