מס מכירה

מס מכירה הנו מס המוטל על מכירה של נכסי מקרקעין שנרכשו לפני 7.11.2001. כיום המס אינו נוגע למרבית מוכרי דירות המגורים שכן אדם המוכר דירת מגורים וזכאי לפטור רגיל ממס שבח יהיה על פי רוב…

להמשך קריאה

אגרת מים

הרשויות המקומיות מחוייבות לספק לתושביהן תשתיות שונות (כגון כבישים, ביוב, מים וניקוז) וכמובן לדאוג לתחזוקה שוטפת שלהן. תשלומי החובה הקשורים לנושא אגרת מים עשויים להידרש בגין כל אחת מן התשתיות הבאות : מד מים, התקנת…

להמשך קריאה

היטל תיעול

הרשויות המקומיות מחוייבות לספק לתושביהן תשתיות שונות (כגון כבישים, ביוב, מים וניקוז) וכמובן לדאוג לתחזוקה שוטפת שלהן. עקרונית היטל תיעול יוטל על בעל מקרקעין אשר נהנה מפעולת הניקוז או שמקרקעיו גורמים לפעולת הניקוז. שיעורו של…

להמשך קריאה

היטל ביוב

הרשויות המקומיות מחוייבות לספק לתושביהן תשתיות שונות (כגון כבישים, ביוב, מים וניקוז) וכמובן לדאוג לתחזוקה שוטפת שלהן. היטל ביוב משולם עבור התקנת תשתית הביוב ברשות המקומית או קנייתה. שיעורו של היטל ביוב מחושב בדרך כלל…

להמשך קריאה

היטל סלילה (כבישים ומדרכות)

הרשויות המקומיות מחוייבות לספק לתושביהן תשתיות שונות (כגון כבישים, ביוב, מים וניקוז) וכמובן לדאוג לתחזוקה שוטפת שלהן. היטל סלילה לכביש הנו תשלום המוטל על בעל נכס בדרך כלל עבור סלילת כביש אחד. היטל סלילה למדרכות…

להמשך קריאה

החזר תשלומי ארנונה

כמעט כל אחד מאיתנו משלם את תשלומי הארנונה מדי שנה בשנה וזאת מבלי לבצע בדיקה יסודית של חוקיות החיוב בארנונה. חשוב לדעת כי קיימים מקרים בהם הרשות המקומית דורשת מהתושבים ומבעלי העסקים תשלומים מופרזים אשר…

להמשך קריאה

חוק היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום המוטל על בעל זכויות במקרקעין בעקבות אישור תכניות מסויימות על ידי ועדות התכנון והבניה או בשל אישורים אחרים המוענקים על ידן. על פי רוב מדובר במקרים בהם עלה שווי המקרקעין בעקבות…

להמשך קריאה

תשלום מס רכוש, פטור מתשלום מס רכוש

מס רכוש הנו מס עתיק יומין. מס רכוש הוטל על בעלי קרקעות ככל הנראה מתוך הנחה לפיה אדם המחזיק בקרקעות הוא אדם עשיר. המס הוטל בעלי קרקעות הניתנות לניצול ולבניה מתוך רצון לעודד את בעלי…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.