פרצלציה/רה פרצלציה

תכנית פרצלציה מהווה למעשה תכנית חלוקה מחדש של מקרקעין. רישום הקרקעות בלשכת מבוסס על חלקות (הקרקעות מחולקות לגושים ובכל גוש מספר מסוים של חלקות. קרקע פלונית תצוין במספר הכולל גוש וחלקה לדוגמה 6875/34 משמעותו חלקה…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.