מכתב החרגה

מכתב החרגה הוא מכתב אשר בו מאשר בנק (או מוסד אחר) אשר לטובתו נרשם שעבוד, כי השעבוד אינו חל עוד על הנכס. בפרוייקטים של בניה מקובל כי קיים בנק שמלווה את הפרוייקט בליווי פיננסי (בנק…

להמשך קריאה

כונס נכסים/מכרזי כונס נכסים

כונס נכסים לצורך מכירה של נכס מתמנה על ידי בית המשפט. תפקידו של הכונס, שהנו לרוב או רואה חשבון, למכור את הנכס במחיר הגבוה ביותר האפשרי. בדרך כלל המכירה מתבצעת לאחר שהחייב, בעל הנכס, לא…

להמשך קריאה

ערבות בנקאית/ערבות חוק מכר

החוק במדינת ישראל מחייב מוכר של דירה חדשה (הגדרה מדוייקת ל"מוכר" ול"דירה" נמצאת בחוק) להבטיח את כספי הקונה המשולמים לו בעבור הדירה. הבטחון לקונה יכול להינתן בכמה דרכים אשר המקובלת והנפוצה ביניהן היא ערבות בנקאית…

להמשך קריאה

רכישת דירה להשקעה

ברכישת דירה להשקעה יש להתחשב בנקודות שלהלן : אם מדובר ברוכש שכבר יש בבעלותו דירת מגורים אחת או יותר אזי מס הרכישה שישולם על ידו יהיה גבוה יותר לעומת מי שרוכש את דירתו הראשונה. אם…

להמשך קריאה

משכנתה/גרירת משכנתה

משכנתה היא שם להלוואה הניתנת לצורך רכישת נכס מקרקעין. על פי רוב נדרש הלווה למשכן לטובת הבנק המלווה נכס מקרקעין אשר ישמש כבטוחה לבנק עד לפרעון ההלוואה. גרירת משכנתה היא למעשה החלפה של הנכס אשר…

להמשך קריאה

רישום הערת אזהרה

הערת אזהרה הנה אמצעי יעיל להגנה על במקרקעין. מי שעשה עסקה או קיבל התחייבות מבעל זכויות במקרקעין רשאי לרשום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) הערה על אותה עסקה או התחייבות. להערת אזהרה שתי מטרות חשובות :…

להמשך קריאה

זכרון דברים לרכישת דירה

זכרון דברים הוא כינוי להסכם מקוצר בין שני צדדים או יותר. טעות נפוצה היא בידי מי שחושב כי לזכרון דברים אין תוקף מחייב. למעשה במרבית המקרים ההיפך הוא הנכון. בתקדימים משפטיים נקבע מפורשות כי לזכרון…

להמשך קריאה

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.