שאלה: בתאריך 30.4.08 אני ובעלי חתמנו על חוזה טיוטה לרכישת דירה מקבלן במסלול תשלומים גמיש, אשר צמוד למדד תשומות הבניה וריבית שנתית. בעת חתימת החוזה טיוטה לא היה ברשות הקבלן היתר בניה. ההיתר האמור התקבל רק בסוף חודש אוקטובר 2008 . כיום אנו צריכים להעביר את כספנו לקבלן והופענו לגלות כי הקבלן מצמיד את הסכום לתשומות הבניה החל מחודש פברואר 2008. האם יתכם הדבר והוא יכול לדרוש את הפרשי הבניה ללא היתר בניה עבור חצי שנה, כאשר המתין להיתר?

תשובה: זה מסוג הדברים שצריך לציין במפורש בחוזה. אם לא דאגתם שזה יצוין בחוזה – יש לכם בעיה.

שאלה: קניתי דירה חדשה והקבלן לא נתן לי מכתב החרגה יש לי חשש אולי יעשו לי בעיות מהבנק של הקבלן מה אני עושה?

תשובה: איני יכול להשיב מבלי לראות מסמכים רלבנטיים.

 שאלה: שלום רב, רכשתי דירה מקבלן ואת כל התשלומים עד לתשלום האחרון ביצעתי באמצעות כספים שלי שחסכתי. כמובן שבגין כל תשלום הוציא לי הבנק המלווה ערבות בנקאית. בבואי לשלם את התשלום האחרון החלטתי לקחת משכנתא ואולם הבנק למשכנתאות התנה את ביצוע העברת התשלום בכך שאפקיד בידיו את כל הערבויות הבנקאיות שהונפקו לי בגין תשלומי הקודמים (שהוצאו מכספי שלי ולא באמצעות הלוואה כלשהי). שאלתי היא האם דרישת הבנק למשכנתאות חוקית שהרי הערבויות הן בעבור כספים ששולמו על ידי ולא על ידי הבנק מה גם שלא חתמתי על כל טופס המחאת ערבות בגין הערבויות האמורות. אודה לתשובתכם

 תשובה: יש לדרוש הסברים מהבנק