דייר מוגן הוא מי שנקבע לו מעמד מיוחד בנכס עם כניסתו לתוקף של חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], בשנת 1972. דייר מוגן עשוי להיות מי שנכנס לנכס לפני 20.8.1968 כשוכר והפך, בחסות החוק, למוגן או למשל מי שמכח הסכמה עם בעל הדירה שכר נכס בדמי מפתח (כלומר שילם תשלום שאינו דמי שכירות רגילים).

לדייר מוגן זכויות רבות אשר נראות כיום ככאלה הפוגעות באינטרס של בעל הבית לעשות בנכס כחפצו (למכור, להשכיר בשכירות רגילה, להשתמש בנכס בעצמו).
כך נקבע בחוק גובה דמי השכירות שישלם הדייר המוגן (שהנו, על פי רוב, נמוך בהרבה משווי השכירות בשוק). כמו כן נקבע בחוק כי זכותו של הדייר להחזיק בנכס גם לאחר תום תקופת השכירות המקורית. עוד נקבעו הוראות בדבר האנשים אשר יכולים, בתנאים מסויימים (למשל – קרובי משפחה של הדייר המוגן), להיהפך לדיירים מוגנים בעצמם.

לפניכם רשימת תתי-נושאים עם מאמרים בנושא דיירים מוגנים

לחצו על כותרת להגיע לרשימת המאמרים: