לטיפים בנושא תביעות

לטיפים בנושא עסקאות בדירות

תביעות – רשימת טיפים

  1. אגרה

הידעת – תובע שידו אינה משגת רשאי להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה.

עסקאות בדירות – רשימת טיפים

  1. מס רכישה

הידעת – בעסקה בה התשלומים על הדירה הנם תשלומים נדחים ניתן להוון את שווי התשלומים ליום ביצוע העסקה ולחסוך במס.

מאמרים אורחים

1. מיסוי והחזרי מס על דיור מוגן ודמי מפתח – האם דמי מפתח חייבים בתשלום מיסים ואילו? ומתי ניתן לקבל החזרי מס מדמי מפתח?