דמי חכירה/דמי חכירה ראשוניים/דמי חכירה שנתיים

דמי חכירה הנם תשלום המשולם למנהל מקרקעי ישראל בעבור הזכות להשתמש בקרקע עליה בנוי הנכס.

חוכר קרקע מהמנהל (אשר מנהל את קרקעות המדינה, קק"ל ורשות הפיתוח) ישלם למנהל דמי חכירה הנחלקים לשניים :

דמי חכירה ראשוניים – שהנם סכום חד פעמי המחושב על פי רוב לפי ערך הקרקע שנקבע בחוזה החכירה ודמי חכירה שנתיים – בעבור החזקה והשימוש בקרקע שגובהם נקבע בהתאם לחוזה החכירה עם המנהל ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

יצוין כי לפי חוק יסוד: מקרקעי ישראל לא תועבר הבעלות ב"מקרקעי ישראל" לרוכשים אלא תינתן להם זכות חכירה (כלומר שכירות לתקופה ארוכה).

מאמרים נוספים

מכתב החרגה

מכתב החרגה הוא מכתב אשר בו מאשר בנק (או מוסד אחר) אשר לטובתו נרשם שעבוד, כי השעבוד אינו חל עוד על הנכס. בפרוייקטים של בניה

להמשך קריאה...