התקדימים שלי

לקוח המשרד ששילם תשלומי ארנונה עודפים זכה להחזר מלא

עו”ד שי עקרבי | 21.10.2020

חברת שנטיב המפעילה מרפאה רב תחומית פנתה אלי בשנת 2005. נציג החברה טען שממדידה של שטח העסק עולה ששטחו הנו 107 מ"ר. מסתבר שהחברה חויבה במשך שנים בתשלומי ארנונה לפי שטח של 140 מ"ר.
פניתי לעיריה בדרישה להחזר של תשלומי הארנונה העודפים ששולמו לה. העיריה סירבה.

הגשתי תביעה שהתנהלה בבית משפט השלום בתל אביב.

התביעה התנהלה במשך שנתיים. בתביעה הוכח שהחברה לא ידעה על השטח האמיתי של הנכס ושלא בוצעו כל שינויים בנכס שהשפיעו על שטחו.
בפסק הדין חויבה העיריה להשיב לחברה את כל תשלומי הארנונה העודפים ששולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף חויבה העיריה לשלם לחברה הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪ מ.ע.מ.

לקוח המשרד שהוגשה נגדו תביעת פינוי לא יפונה

עו”ד שי עקרבי | 21.10.2020

מר ראובן ברוך, דייר מוגן בדירה, פנה אלי בשנת 2008. בתו, סמדר, עברה לגור עמו במושכר עם ילדיה לאחר גירושיה מבעלה וזאת לאחר שנים רבות שהתגוררה במקום אחר.
התובעים, משפחת סעתי, טענו כי ילד בגיר אינו רשאי לחזור ולהתגורר בדירה מהסיבה שחוזה השכירות אוסר על הדייר לשתף אדם אחר בהחזקת המושכר או להרשות לאדם אחר להשתמש במושכר. התובעים ביקשו לפנות את מר ברוך בשל הפרת חוזה השכירות וכן את בתו בשל העדר זכויות במושכר.

עו"ד עקרבי, בשמו של מר ברוך, טען כי תומך בזכות של ילד לחזור לגור במושכר אם החזרה נובעת ממצב כלכלי קשה. עוד טען כי לא היה כל חוסר תם לב בהתנהגות הנתבע ובתו.

טענות אלו התקבלו ובפסק הדין שניתן ביולי 2011 נקבע כי מר ברוך לא יפונה.

התביעה התנהלה במשך שנתיים וחצי בבית משפט השלום בתל אביב. בפסק הדין חויבו בעלי הבית לשלם מר ברוך הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪ מ.ע.מ.

דמי השכירות של נסים לא יועלו

עו”ד שי עקרבי | 21.10.2020

מה יעשה בעלים של עסק שבו מחזיק דייר מוגן המשלם לו פרוטות ? התשובה פשוטה – ינסה להעלות את דמי השכירות.

נסים אגאן, שמחזיק בעסק כדייר מוגן, פנה אלינו בשנת 2010. בעלי החנות שבה הוא מחזיק הגישו נגדו תביעה. הם טענו כי נסים מנהל עסק של יבוא רהיטים ולכן עליו לשלם, בהתאם לתקנות, דמי שכירות ריאליים ולא דמי שכירות מוגנים.

בדיון בבית הדין לשכירות טענו, בשמו של נסים, כי עסק ייחשב כמנהל עסקי יבוא רק אם היבוא מתבצע במושכר וכאשר עסקי היבוא מהווים את עיקר השימוש בעסק.

הוכחנו כי מדובר בחנות רהיטים שעוסקת במכירה קמעונאית וכי העסק לא ביצע מכירות לסיטונאים. בנוסף הוכחנו כי בשטח החנות קיימת תצוגת רהיטים ואין בו משרד יבוא.

טענות אלו התקבלו. בפסק הדין מחודש יולי 2011 נקבע כי דמי השכירות יישארו מוגנים ולא יועלו.

מסעדן הוכיח את זכותו כדייר מוגן

עו”ד שי עקרבי | 2020.10.21

משה, מסעדן שמחזיק בעסק כדור שלישי (לאחר שאביו וסבו פעלו במושכר כדיירים מוגנים לפניו) פנה אלי בשנת 2006 כאשר הוגשה נגדו תביעת פינוי.

בעלת המושכר טענה כי למשה אין זכויות במושכר. אף אם יוכח כי יש לו זכויות, טענה, עדיין יש לפנותו שכן, לגרסתה, ביצע בניה בלתי חוקית והפר את הוראות הסכם השכירות.

בתביעה, שהתנהלה לפני כבוד השופט טובי, בבית משפט השלום בתל אביב, הוכחנו כי לפי סעיף 27 לחוק הגנת הדייר, זכאי משה, כדור שלישי, לקבל מעמד של דייר מוגן בעסק. גם שאר טענות בעלת הבית נדחו.

התוצאה היא שמשה יישאר במושכר ויוכל להמשיך להחזיק בו ללא כל מגבלת זמן.