חוק הגנת הדייר

דיירות מוגנת היא סוגיה משפטית נפיצה. הסיבה ברורה – חוקי הגנת הדייר נולדו בתחילת המאה שעברה ואינם הולמים את התקופה.

מצד אחד של המתרס ניצב בעל נכס כעוס שאינו יכול להשתמש בנכס או להפיק ממנו תשואה. מהצד השני ניצב דייר מוגן שמבקש להגן על זכויותיו – לגור/לעבוד בבנין מתוחזק ולשמור על האפשרות להסבת זכותו לבני משפחתו אחרי לכתו.

מדובר בקונפליקט מתמשך שמגיע תדיר לערכאות שם מנסים השופטים לפרק את החבילה ולנתק את ה"שותפות".
ההליכים בין הצדדים כוללים תביעות פינוי, בקשות רשות לחילופי דיירים מוגנים, בקשות להסרת תקרת דמי שכירות
מוגנים ובקשות לשינוי תחום פעילות של עסקים מוגנים.

מאמרים בנושא דיירות מוגנת

מאמרים בנושא
דיירות מוגנת