האם זכותו של דייר מוגן עוברת בירושה?

זכות הדיירות המוגנת אינה עוברת בירושה. לכן גם אין כל טעם לציין את הזכות במסגרת צוואה.

גורלה של הזכות ייקבע אך ורק לפי הוראות : העברת זכות במסגרת או .