הפקעה, ביטול הפקעה

הפקעה של קרקעות הנה רכישה כפויה של קרקעות על ידי רשויות המדינה לשם מימושם של צורכי ציבור. בדרך כלל ישולמו כנגד ההפקעה פיצויים לבעלי הזכויות בקרקע שהופקעה. מי שהופקעו קרקעותיו ואינו מעוניין בהפקעה יכול לנקוט מספר צעדים לבדיקת אפשרות תקיפת חוקיותה של ההפקעה. ההפקעה כרוכה בהליכים הקבועים בחוק אשר פגמים בהם עשויים להוביל לביטול ההפקעה. כך למשל כוללים הליכים אלה פרסום הודעות על הכוונה להפקיע את הקרקע וליטול את החזקה בה או להקנות אותה לרשות המפקיעה. חשוב לציין כי ביטול הפקעה אפשרי גם לאחר שנים רבות בעיקר במקרים בהם הוכח כי לא נעשה שימוש בקרקע לצורכי ציבור או כי השימוש לא היה בהתאם למטרה המקורית של ההפקעה.

מאמרים נוספים

צו עיקול דירה

צו עיקול דירה הנו הליך המתבצע על פי רוב כתוצאה מניהול הליכי הוצאה לפועל נגד מי שחייב חוב כספי או כחלק מתביעה אזרחית המתנהלת בבית

להמשך קריאה...