ועד בית ומיסי ועד בית

החובה בתשלום מיסי ועד בית מקורה בחוק המקרקעין. חוק המקרקעין קובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף.

למה הכוונה במלים "החזקה תקינה"? הכוונה לשמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה (לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות).

המשמעות היא כי אין להשתמש במסי ועד בית לביצוע שיפורים בבנין וההחלטה (לרבות דרכי המימון) על ביצועם צריכה להתקבל בנפרד.