זכויות בניה

"זכויות בניה" הן בתמצית אפשרויות הבניה והניצול שהחוק מעניק לגבי קרקע מסוימת. הזכויות אינן נתונות לבעל הקרקע אלא הן ניתנות בהקשר לאותה קרקע ללא חשיבות לזהות הבעלים. זכויות בניה הן הקובעות את מידת ההנאה והשימוש שיוכל לעשות בהם בעל הקרקע. כך למשל זכויות הבניה בקרקע בגודל של דונם המצויה באזור א' עשויות לאפשר בניה של בנין מגורים בן 10 קומות בעוד זכויות הבניה בקרקע בגודל דומה באזור ב' עשויות לאפשר בניה של מבנה תעשיה בן קומה אחת. אחד המרכיבים החשובים לגבי זכויות בניה הוא , אחוזי הבניה הם היחס שבין השטח הכולל המותר לבניה במגרש לבין שטח המגרש כולו.