חברה משכנת

חברה משכנת הנה חברה שאושרה על ידי משרד השיכון לביצוע בניה בפרוייקטים הקשורים במשרד. חברות אשר מקבלות הכרה כחברה משכנת מקבלות מהמשרד אישור לנהל את רישום הזכויות בנכסים הנבנים עד ואין לגביהן רישום מסודר בטאבו. בהעדר זכויות מוגדרות בטאבו בחלק הספציפי שרכש כל דייר מתנהל רישום הזכויות אצל החברה המשכנת.