חריגות בניה

חריגות בניה הוא שם כולל לבניה שאינה לפי היתר הבניה ולפי התשתית התכנונית המותרת. חריגות בניה יכולות להתבטא בשלל מעשים ומחדלים כגון : גובה הבניה, מיקום החניות, חריגה מקווי בנין, אופי הפתחים, שטח הבניה, סוג המדרגות, המעלית ועוד.

לפי חוק התכנון והבניה חריגות בניה נושאות אופי פלילי והמבצע חריגת בניה צפוי להגשת כתב אישום כנגדו ולצעדים מנהליים כגון צו הפסקת עבודות, צו הריסה מנהלי ועוד.