כונס נכסים/מכרזי כונס נכסים

כונס נכסים לצורך מכירה של נכס מתמנה על ידי בית המשפט. תפקידו של הכונס, שהנו לרוב או רואה חשבון, למכור את הנכס במחיר הגבוה ביותר האפשרי. בדרך כלל המכירה מתבצעת לאחר שהחייב, בעל הנכס, לא עומד בתשלום חובותיו ותמורת המכירה משמשת לכיסוי החוב, כולו או חלקו.

מאחר שתפקידו של כונס הנכסים הנו, כאמור, לקבל מחיר מקסימלי עבור הנכס הוא רשאי לערוך התמחרות בין המציעים השונים. התמחרות הנה הליך בו מתכנסים המציעים כאשר כל אחד מהם נוקב במחיר גבוה יותר לנכס לעומת קודמו בדרך דומה למכירה פומבית.

מאמרים נוספים

רישום הערת אזהרה

הערת אזהרה הנה אמצעי יעיל להגנה על במקרקעין. מי שעשה עסקה או קיבל התחייבות מבעל זכויות במקרקעין רשאי לרשום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) הערה על

להמשך קריאה...

מכתב החרגה

מכתב החרגה הוא מכתב אשר בו מאשר בנק (או מוסד אחר) אשר לטובתו נרשם שעבוד, כי השעבוד אינו חל עוד על הנכס. בפרוייקטים של בניה

להמשך קריאה...