מיסוי והחזרי מס על דיור מוגן ודמי מפתח

מאמר אורח מאת צוות אתר כספית – ייעוץ פיננסי והחזרי מס 

מס רווחי הון על דמי מפתח

אינם מקנים למי שמתגורר בנכס בעלות עליו, כך שהם לא נכללים בפקודת המקרקעין ולכן גם לא משולם בגינם מס רכישה.

במקרה ובו הנכס המוגן שימש למגורים בלבד, דמי המפתח ששולמו על ידי הדייר הנכנס לדייר היוצא אינם חייבים במס, ולכן אם מסיבה מסוימת שולם עליהם מס עקב דיווח שגוי, הרי שהדייר היוצא .

לעומת זאת, אם הנכס המוגן שימש לצרכים עסקיים, הרי שיש לשלם עליו מס רווחי הון. המס הוא בגובה 12% לנכסים שנרכשו לפני 1949, ובשיעור של 12% ועוד אחוז אחד לכל שנה עד לשנת הרכישה לנכסים שנרכשו בשנת 49' ועד שנת 60'.

כמו כן, אחוז אחד נוסף יתווסף לכל שנת מס החל משנת 2005 ואילך עד לתקרה של 25%. אם המס שמתקבל נמוך מהמס שמצוין בהמשך בהתאם לשנות המס השונות, הוא יתווסף גם כן (במצטבר):

2012 – 1%

2013 – 2%

2014 – 2%

הטבות והחזרי מס פירותי מדמי מפתח

כאשר בעל הנכס מקבל דמי מפתח במקרה של כניסת דייר חדש במקום הדייר הקודם, עליו לשלם מס פירותי הנקבע לפי סעיף 2(6) לפקודת מס הכנסה. בכל אופן הפקודה מגבילה את גובה המס המקסימאלי על דמי מפתח במקרה זה לעד 35%.

את התשלום עצמו יש לבצע תוך כ – 30 יום מקבלת ההכנסה או במועד הגשת הדוח השנתי (אם הדיווח הוא על בסיס מצטבר) על פי המוקדם מביניהם.

הטבה על מס פירותי בדמות הפחתת שיעור המס או החזרי מס בדיעבד ניתנים במקרים בהם היו לבעל הבית הוצאות מוכרות הנוגעות לדירה, ובכלל זאת הוצאות פחת. יש להדגיש כי ההטבה ניתנת רק במקרים בהם מסלול המס שנבחר הוא המסלול ההדרגתי ולא מסלול 10% או המסלול הפטור (הכנסות כוללות מדמי שכירות של עד 4,980 ש"ח).

מה קורה אם הדייר המוגן קונה את הנכס?

במקרה של או לכל דייר אחר, בעל הנכס עצמו יצטרך לשלם מס שבח עבור המכירה כמו בכל מקרה של מכירת נכס אחר. כמו כן, במידה ובה הדייר המוגן הוא זה שקונה את הנכס ולאחר מכן מוכר אותו לדייר אחר, נוצר מצב מיוחד בו הוא יכול לנכות את דמי המפתח ששילם ממס השבח אותו הוא משלם בעד המכירה. במקרה מיוחד זה, עליו להוכיח ולהציג אסמכתאות לכך כי אכן שילם את דמי המפתח בפני רשויות המס.

פטור ממע"מ

בנוסף לכל המצוין עד כה, חשוב לדעת כי לפי חוק מע"מ, כל תשלום המתקבל עקב מכירה או השכרה של נכס מוגן (ובכלל זאת דמי מפתח) פטור מתשלום מע"מ.

מאמר אורח מאת צוות אתר כספית – ייעוץ פיננסי והחזרי מס