משכנתה/גרירת משכנתה

משכנתה היא שם להלוואה הניתנת לצורך רכישת נכס מקרקעין. על פי רוב נדרש הלווה למשכן לטובת הבנק המלווה נכס מקרקעין אשר ישמש כבטוחה לבנק עד לפרעון ההלוואה.

גרירת משכנתה היא למעשה החלפה של הנכס אשר משמש כבטחון לבנק המלווה. מקרה קלאסי של גרירת משכנתה הוא המקרה שלהלן : למשה דירה הממושכנת לטובת הבנק כבטחון לפרעון הלוואה שנטל לצורך הקניה. משה מוכר את דירתו וקונה דירה חדשה. משה התחייב בחוזה למכירת הדירה הישנה להסיר ממנה את השעבוד (השעבוד רשום לטובת הבנק). משה פונה לבנק ומבקש כי מעתה תשמש הדירה החדשה שקנה כבטחון לבנק במקום הדירה הישנה. ביטול המשכון של הדירה הישנה ורישום המשכון על הדירה החדשה נקרא "גרירת משכנתה".

מאמרים נוספים