ניהול בית משותף

הוא בית שיש בו 2 דירות ("דירה" יכולה לשמש גם כעסק) לפחות אשר נרשם בפנקס הבתים המשותפים. פנקס הבתים המשותפים מתנהל בלשכת המפקח על רישום המקרקעין (היושב על פי רוב בסמוך לטאבו).

הצורך בכללי התנהגות בבתים משותפים נובע מהשותפות הקיימת בין בעלי הדירות בשטחים המשותפים. כל דירה כשלעצמה רשומה בדרך כלל באופן עצמאי אולם חלקי בנין כגון מעלית, לובי ומדרגות הם בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות (למעט מקרים חריגים).

חוק המקרקעין התשכ"ט- 1969 מסדיר את אותם כללי התנהגות במסגרת החוק עצמו ובמסגרת החובה לרישום תקנון בעת רישומו של הבית המשותף.