עריכת צוואה (בנוכחות עדים)

צוואה בעדים היא הדרך המקובלת (אם כי לא הדרך היחידה) ל. צוואה מסוג זה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

א. הצוואה צריכה להיעשות בכתב. כלומר, או בהדפסה או בכתב יד.

ב. תאריך.

ג. חתימת המצווה בפני שני עדים תוך הצהרה שזו צוואתו ושהוא חותם עליה לאחר שהבין את השלכותיה ושהוא עושה זאת מרצונו החופשי. אין חובה לחתום על כל עמוד מעמודי הצוואה אך הדבר רצוי.

ד. חתימת שני העדים על אישורם, שהמצווה הצהיר וחתם בפניהם.

לגבי העדים קיימות שתי דרישות, האחת שיהיו בגירים, כלומר מעל גיל 18 והשניה, שאינם יכולים ליהנות מהצוואה, כלומר הם לא יכולים להיות רשומים כיורשים על פי הצוואה.

תפקיד העדים בצוואה הוא לאשר בחתימת ידם , שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וחתם בפניהם. הם לא אמורים לבדוק תנאים נוספים לקיום הצוואה כגון התרשמות ממצבו המנטלי או הבריאותי ומספיק שיזהו את המצווה בבדיקת תעודת זהותו.

מאמרים נוספים

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג, אשר בה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם, לאחר פטירת כל אחד מהם. בצוואה שכזאת יכולים

להמשך קריאה...