פינוי שוכר

דרישה לפינוי שוכר מנכס בו הוא מחזיק עשויה לבוא בשל מספר גורמים : בשל אי תשלום דמי השכירות או תשלומי המסים העירוניים, החשמל, הגז וכו', בשל הפרת הסכם השכירות, בשל תום תקופת השכירות ועוד.

בעל נכס המבקש מן הדירה יוכל לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה אזרחית הקרויה תביעה לסילוק יד וקבלת פסק דין לפינוי השוכר. אם יסרב השוכר לפנות את הדירה למרות מתן פסק הדין יוכל בעל הנכס לפנות להליכי פינוי באמצעות ההוצאה לפועל.