פסילת הצוואה כשיש השפעה בלתי הוגנת, אונס או איום

הוראות צוואה שנעשו תחת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית יבוטלו.

מאמרים נוספים