צו ירושה, צו קיום צוואה והגשת התנגדויות

על מנת לקבל את הזכויות המגיעות מהירושה בקשו מעורך הדין שלכם להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה.

כשמדובר בזכויות על פי צוואה יתקבל צו קיום צוואה, וכשאין צוואה – יתקבל צו ירושה.

הצו מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומהו חלקו של כל אחד מהם בעזבון. הצו אינו כולל את היקף העזבון והנכסים הכלולים בו או זכויות אחרות של יורשים בנכסי העזבון אשר ידונו בהליכים נפרדים.

מי יכול לבקש צו ירושה/קיום צוואה

מי שיכול לבקש את הצו הם היורשים או מי שטוענים להיות היורשים ובעניין זה יש נטייה לבית המשפט לאפשר לכל מי שמעוניין בדבר להגיש בקשה שכזו, למשל נושה של יורש.

הדרך לקבלת צו

1. חתימה על בקשה לצו ירושה/צו קיום צוואה אצל עורך הדין.

2. עורך הדין שלכם יגיש את הבקשה ללשכת הרשם, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום הימצאות נכסיו) . לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע.

3. עובדי לשכות הרשם לענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח ואם הפקיד צוואה בעבר, ודואגים לפרסם בציבור הודעה על הגשת הבקשה.

4. כל בקשה לצו ירושה או קיום צוואה מתפרסמת בעיתון יומי. המעוניין להתנגד לבקשה יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

5. העתק הבקשה שמוגשת ברשם עוברת לתגובת האפוטרופוס הכללי שישיב תוך 45 ימים באופן אחד משלושה:

"הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – כלומר, הבקשה אושרה.

"הודעה על כוונה להתערב בהליכים"- כלומר, האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט לקיים דיון בבקשה – התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה המתאים.

דרישה להשלמת פרטים חסרים.

6. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה/קיום צוואה.

7. משך הזמן בין הגשת הבקשה ללשכות הרשמים לענייני ירושה ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, במקרים שאינם מעוררים קשיים, הינו: בבאר-שבע כ-30 ימים, בירושלים ובתל-אביב כחודשיים, בחיפה כ-50 ימים.

8. צו הירושה, הניתן על ידי הרשמים לענייני ירושה, מצוי במאגר הממוחשב בלשכות וניתן לקבלו בכל עת.

העברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה

ישנם מקרים מסוימים בהם הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה:

א. הוגשה התנגדות לבקשה.

ב. המדינה היא צד לבקשה.

ג. היועץ המשפטי לממשלה יזם את הבקשה או הצטרף אליה.

ד. האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר.

ה. מדובר בצוואה בעל פה.

ו. קיים בצוואה פגם והיא לא נעשתה על פי תנאי החוק, למשל בצוואה בעדים לא היו שני עדים.

ז. מקרים בהם לא ברור אם יש חל הדין הישראלי או דין מדינה אחרת, למשל כשהנפטר מת בחו"ל אבל נכסיו היו בארץ.

ח. הרשם לענייני ירושה החליט מכל סיבה שהיא, להעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

במקרים אלה, ידון בית המשפט לענייני משפחה בבקשה למתן הצו.

מאמרים נוספים