צו עיקול דירה

צו עיקול דירה הנו הליך המתבצע על פי רוב כתוצאה מניהול הליכי הוצאה לפועל נגד מי שחייב חוב כספי או כחלק מתביעה אזרחית המתנהלת בבית משפט. ראש ההוצאה לפועל מוסמך לפי החוק להורות על צו עיקול דירה או עיקול של נכס מקרקעין אחר כחלק מההליכים המתנהלים נגד מי שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. צו עיקול דירה מונע העברת הזכויות בה לכל גורם ומונע ביצוע עסקאות אחרות בנכס כגון שעבוד.

מאמרים נוספים

הפקעה, ביטול הפקעה

הפקעה של קרקעות הנה רכישה כפויה של קרקעות על ידי רשויות המדינה לשם מימושם של צורכי ציבור. בדרך כלל ישולמו כנגד ההפקעה פיצויים לבעלי הזכויות

להמשך קריאה...