קומבינציה,עסקת קומבינציה,עסקאות קומבינציה

עסקת קומבינציה הנה עסקת חליפין אשר במסגרתה מוכר בעל המקרקעין חלק מזכויותיו בקרקע בתמורה לקבלת שירותי בניה על חלק הקרקע שנשאר בידו.