רכישת דירה בדמי מפתח והעברת זכות הדיירות (חילופי דיירים)

רכישת דירה ב יכולה להיות פתרון מעניין עבור מי שמעוניין בנכס לכל ימי חייו במחיר (דמי מפתח) שעשוי להגיע לכ- 50% ממחירה של דירה רגילה בשוק. הרוכש ישלם דמי מפתח שבהם יחלקו הדייר היוצא ובעל הבית.

כאשר דייר מוגן מעוניין לעזוב את הנכס ("דייר יוצא") עומדות בפניו מספר אפשרויות. אם יש דייר חדש המעוניין להיכנס לנכס (קרוי בחוק "דייר מוצע") ויש הסכמה בין בעל בית והדייר היוצא על פינוי הנכס, כניסתו של הדייר המוצע וחלוקת דמי המפתח – מה טוב !

אם לא הגיעו הצדדים להסכמה יכול הדייר היוצא לשלוח לבעל הבית הצעה (בדרך של הצהרה) לפיה ייכנס הדייר המוצע במקום הדייר היוצא. בהצעה יש לפרט את גובה דמי המפתח שהדייר המוצע מוכן לשלם ואת החלק בדמי המפתח שדורש הדייר היוצא.

בתגובה להצעה יכול בעל הבית לבחור באחת מארבע דרכי פעולה:

  1. להודיע כי הוא מסכים לדייר המוצע ולדמי המפתח – ואז הדיירים יכולים להתחלף כאשר שולמו דמי המפתח בהתאם להסכמה.
  2. להודיע כי אין הוא רוצה להשכיר את הנכס (כלומר שהוא מחזיר לעצמו את החזקה), אך הוא מסכים לדמי המפתח – ואז יצא הדייר מן הנכס לאחר שישולם לו חלקו בדמי המפתח.
  3. להודיע כי אין הוא רוצה להשכיר את הנכס וכן כי הוא לא מסכים לדמי המפתח. במצב כזה יכול הדייר היוצא לפנות לבית הדין לשכירות אשר יקבע את גורל השכירות וגורל דמי המפתח.
  4. להודיע כי הוא רוצה להשכיר את הנכס אך אינו מסכים לדמי המפתח. גם במצב כזה יכול הדייר היוצא לפנות לבית הדין לשכירות אשר יקבע את גורל השכירות וגורל דמי המפתח.