רכישת דירה להשקעה

ברכישת דירה להשקעה יש להתחשב בנקודות שלהלן :

אם מדובר ברוכש שכבר יש בבעלותו דירת מגורים אחת או יותר אזי מס הרכישה שישולם על ידו יהיה גבוה יותר לעומת מי שרוכש את דירתו הראשונה. אם הנכס נרכש לצורך השכרה למטרות מגורים דמי השכירות עשויים להיות חייבים במס, אם שיעורם גבוה מהסכום הקבוע בחוק (נכון לשנת 2005 – 5,595 ש"ח חודש).

במידה שהדירה זקוקה לשיפוץ חשוב לשמור על הקבלות המעידות על השיפוץ והוצאות אחרות שהוצאו בקשר לנכס כגון : דמי תיווך, הוצאות ריבית של הלוואה שנטלה לצורך רכישת הנכס ושכר טרחת , שמאי ובעלי מקצוע אחרים.

מאמרים נוספים