שיתוף/שותפות במקרקעין/בדירה/בנכס ופירוק שיתוף/שותפות במקרקעין/בדירה/בנכס

שיתוף במקרקעין עשוי להיווצר ממגוון של פעולות משפטיות. לעתים נוצרת השותפות מרצונם של הצדדים או של חלק מהם ואילו במקרים אחרים עשויה השותפות להיות כפויה. דוגמה לשותפות מרצון הנה המקרה הפשוט שבו זוג רוכש דירת מגורים. עם הרכישה נוצרת בין בני הזוג שותפות משפטית בנכס הנרכש. דוגמה לשותפות כפויה היא למשל נכס המועבר בירושה מהמוריש למספר יורשים. עם הקנית הנכס ליורשים הם הופכים לשותפים בנכס.

מאפשר לבצע פירוק שיתוף במקרקעין. הרעיון העומד בבסיס הוראות החוק הנו כי השיתוף יוצר בעיות ועלול לגרום לאפקט הקרוי "נעילת נכסים" – חוסר האפשרות לבצע עסקה בנכס בשל סכסוכים בין השותפים השונים. ככלל ראוי לעודד מסיבה זו ביצוע של פירוק שיתוף.

מאמרים נוספים

הפקעה, ביטול הפקעה

הפקעה של קרקעות הנה רכישה כפויה של קרקעות על ידי רשויות המדינה לשם מימושם של צורכי ציבור. בדרך כלל ישולמו כנגד ההפקעה פיצויים לבעלי הזכויות

להמשך קריאה...