תביעה בקשר לדירה, לקרקע, לשכירות, לבניה, למס רכישה, למס שבח

התביעות הנוגעות לתחום המקרקעין והבניה הנן רבות ומגוונות. החל בתביעות הקשורות בהסכמים למכירה של דירות ונכסי מקרקעין אחרים, תביעות בדבר ליקויי בניה, תביעות הנוגעות למיסוי מקרקעין, תביעות של דיירים בבית משותף, תביעות הנוגעות לארנונה ומיסוי עירוני, תביעות ועתירות בנושא תכנון ובניה ועוד.

בטרם ניגשים לתביעה בתחום ה ראוי לשקול מספר שיקולים כלליים : א. הגשת תביעה כרוכה בתשלום אגרה למדינה. ב. עם מתן פסק הדין בתביעה עשוי בית המשפט לצוות על תשלום הוצאות המשפט לטובת הצד הזוכה (תובע או נתבע). ג. ההליך המשפטי בארץ הוא ארוך. ישנם הליכים אשר נידונים בבתי המשפט לאורך שנים ארוכות וגם לאחר פסק הדין עלול ההליך להימשך בערכאות ערעור.

מאמרים נוספים

הפקעה, ביטול הפקעה

הפקעה של קרקעות הנה רכישה כפויה של קרקעות על ידי רשויות המדינה לשם מימושם של צורכי ציבור. בדרך כלל ישולמו כנגד ההפקעה פיצויים לבעלי הזכויות

להמשך קריאה...

צו עיקול דירה

צו עיקול דירה הנו הליך המתבצע על פי רוב כתוצאה מניהול הליכי הוצאה לפועל נגד מי שחייב חוב כספי או כחלק מתביעה אזרחית המתנהלת בבית

להמשך קריאה...