תב"ע/תכנית בנין עיר

תכנית בנין עיר (או בקיצור : תב"ע) היא תכנית בעלת מעמד של חקיקה. התב"ע עוסקת בעיקר בנושאים אלה :

1. חלוקת קרקע למגרשים, הקצאת קרקע לכבישים ודרכים, גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות, שטחי חניה, תחנות לתחבורה ציבורית, שווקים, בתי קברות, מבנים לצורכי ציבור.

2. אופן העיצוב של מבנים.

3. קביעת