האם ניתן להוריש זכויות דיירות מוגנת?

הזכות לדיירות מוגנת אינה חלק מנכסי העזבון והיא עוברת אך ורק על-פי התנאים הנקובים . עם פטירת הדייר המוגן תוחזר הזכות לבעל הבית או תעבור בהתאם להוראות סעיפים 28-20 לחוק הגנת הדייר.

מאמרים נוספים