האם ניתן להוריש זכויות דיירות מוגנת?

הזכות לדיירות מוגנת אינה חלק מנכסי העזבון והיא עוברת אך ורק על-פי התנאים הנקובים . עם פטירת הדייר המוגן תוחזר הזכות לבעל הבית או תעבור בהתאם להוראות סעיפים 28-20 לחוק הגנת הדייר.

מאמרים נוספים

פטור דירת מגורים

לפי סעיף 49 (ב)(5) לחוק מיסוי מקרקעין המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם המכירה היא של דירה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד

להמשך קריאה...