היקף העזבון – אילו נכסים נחשבים כחלק מהעזבון

העזבון כולל את כל הנכסים של המוריש בעת פטירתו, בין אם הוא מפרט אותם בצוואתו ובין אם מתייחס אליהם כ"כלל רכושו".