יורש שיירש עם קיום תנאי

ב, יכול המצווה להחליט שאדם מסוים יירש אותו רק בהתקיים תנאי מסוים או מועד מסוים. למשל, שי קובע בצוואתו שאבנר יירש אותו רק בתום שנה מפטירתו של שי.

חשוב לדעת, שלא כל תנאי הוא אפשרי ויש מקרים שבהם בית המשפט יקבע שלא היה ראוי שהמצווה יקבע את התנאי הזה ומכיון שהתנאי לא יכול להתקיים, יזכו היורשים על פי הדין.

מצד שני, יורש לא יכול להחליט שהוא מקיים רק חלק מהוראות הצוואה כדי לא לקיים את ההוראות הכוללות את התנאי. אם התנאי שקבע המנוח לזכיה בירושה לא נראה בעיני היורש הוא יכול לבחור רק בין האפשרות לקבל את כל הצוואה על כל תנאיה או בכלל.

אפשרות אחרת העומדת בפני מצווה היא לקבוע ביצועה של חובה שצמודה לירושה ואז יורשיו זכאים לירושתם מייד אולם עליהם לקיים את החובה שהוטלה עליהם.

מאמרים נוספים

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג, אשר בה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם, לאחר פטירת כל אחד מהם. בצוואה שכזאת יכולים

להמשך קריאה...