ירושה בהעדר צוואה

אדם יכול לקבוע את החלוקה של רכושו לאחר פטירתו באמצעות . אם לא עשה צוואה יחולק עזבונו לפי סולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה- 1965 אשר כולל שלוש דרגות:

דרגה 1 – ילדים, נכדים ונינים.

דרגה 2 – הורים, אחים ואחיות, אחיינים ואחייניות.

דרגה 3 – סבים, דודים ובני דודים. כאשר גם בתוך כל דרגה, קיים סדר עדיפויות ליורשים על פי הסדר הרשום לעיל.

החלוקה בין הדרגות מתבצעת כך –

במקרה ויש לנפטר ילדים, הם ירשו אותו. במידה ואין ילדים יחולק העזבון בין נכדיו, אם אין כאלה תחולק הירושה לניניו ואם אין כאלה, ירשו אותו קרוביו מן הדרגה השנייה, הוריו וכן הלאה. במידה ואין לנפטר קרובים מאף אחת מהדרגות, יועבר רכושו לידי המדינה.

אין חשיבות למספר היורשים בכל דרגה והעזבון יחולק בין כולם באופן שווה, כלומר, גם אם יש לנפטר ילד אחד וגם אם יש לו תשעה, רכושו יתחלק בין ילדיו ולא יעבור לנכדים או ליורשים מדרגות אחרות.

שני חריגים לכלל:

הראשון – במקרה ולנפטר אין קרובים מדרגה ראשונה ואחד מהוריו נפטר גם הוא, יחולק העזבון באופן שווה בין ההורה הנותר ליורשיו מדרגה ראשונה של ההורה שנפטר.

השני – במידה ולמוריש יש בן/בת זוג, חלקו תלוי בדרגה של שאר הקרובים היורשים. למשל, במידה ולמוריש יש ילדים, צאצאיהם או הורים, יקבל בן הזוג חצי מהירושה.
במידה ולמוריש יש אחים, צאצאיהם או סבים וסבתות, יקבל בן הזוג שני שליש מהירושה.
ובמידה ולמוריש אין קרובים מדרגות אלה, יקבל בן הזוג את כל הירושה.
לפירוט זכויות היורשים החוקיים

Adidas Originals Jawpaw Ii Water Rea Belstaff Gangster Mit Colombia Kits 2014 Canada Goose Skreslet Parka For Sale Nike Roshe One Slip On – Mens Golden Goose Starter Baratas

מאמרים נוספים