מה קורה כשהיורש מת לפני מות המוריש ?

במקרה שבו אדם קובע יורש בצוואתו, והיורש נפטר לפני המוריש מבלי שצוינו בצוואה יורשים במקומו, יזכו בירושה צאצאי היורש שנפטר על פי ואם אין לו צאצאים, תתבטל הוראת הצוואה הזאת והירושה תתחלק בין שאר היורשים. למשל, אם שי מסר בצוואתו את דירתו לאבנר ואבנר נפטר לפני שי, אזי הקרובים של אבנר ירשו את הדירה של שי לפי .

מאמרים נוספים

האם ילד מאומץ יורש

מטרת החוק היא לבוא לקראת ילדים מאומצים ולכן מי שאומץ כדין וגם וצאצאיו, יכולים לרשת הן את הוריו המאמצים והן את הוריו הביולוגים. המאומץ וצאצאיו

להמשך קריאה...