דיני ירושה, צוואה ועזבון

ירושה בהעדר צוואה

אדם יכול לקבוע את החלוקה של רכושו לאחר פטירתו באמצעות . אם לא עשה צוואה יחולק עזבונו לפי סולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה- 1965

המשך קריאה »