העברת זכות דיירות מוגנת לבני משפחה לאחר פטירה

מבחינה חוקית, זכות הדיירות המוגנת לא ניתנת להורשה, ולאחר פטירתו של דייר ה"זכות" על הדירה חוזרת לבעל הבית. למרות זאת, יש דרכים בהן ניתן "להעביר" זכות של דייר מוגן לבן או בת משפחה:

בדירה
• בן/בת זוג של דייר/ת הופך/ת לדייר מוגן בעצמו/ה, אם גר/ה עמה/ו לפחות שישה חודשים לפני הפטירה.
• ילדיו של דייר מוגן, או קרובים אחרים, יוכלו להפוך לדיירים מוגנים, אם התגוררו עם הנפטר לפחות שישה חודשים לפני מותו (ובתנאי שבעת הפטירה לא הייתה להם דירה נוספת למגורים)
• זוג שנפרד או התגרש, יצטרך להחליט בהסכם מי מהם ימשיך להיות הדייר המוגן בנכס. במקרה זה, אם אין הסכמה בין בני הזוג, בית המשפט יאלץ להחליט מי מהם יישאר הדייר המוגן.
• אם דייר גר עם משפחתו יחד עם בן או בת זוג, ובחר לנטוש את המשפחה – בן/בת הזוג עשויים להפוך למוגנים. אפשרות זו רלוונטית גם לגבי ילדים והורים.

בעסק
• בן זוג של דייר מוגן יהפוך בעצמו לדייר מוגן בעסק, אם בני הזוג התגוררו יחדיו לפחות שישה חודשים לפני שהדייר נפטר. אם אין לדייר המוגן בן זוג, ילדיו יהפכו לדיירים. אם אין ילדים, גם יורשיו שעבדו עמו בעסק עשויים להפוך לדיירים.
• זוג שנפרד או התגרש, יצטרך להחליט מי מהם יהיה הדייר המוגן בעסק. גם כאן, כשבני הזוג לא מגיעים להסכמה, בית המשפט יצטרך להכריע מי מהם יישאר הדייר המוגן.
• אם הדייר המוגן בעסק נטש את משפחתו, בן זוגו עשוי להיות זכאי להמשיך כדייר בעסק. במקרים אחרים אפשרית זכות המשך גם לגבי ילדיו והוריו.

מאמרים נוספים