מכירת זכות דיירות מוגנת

דיירים מוגנים מחליטים שהם מעוניינים לעזוב את הנכס. מדוע ? יש כל מיני סיבות, הגיל, הרצון לעבור לבית אבות, היחסים עם בעל הבית או מסיבות אחרות.  החוק מציע כמה אפשרויות ליציאה :

  • הסכמה על פינוי הנכס – האפשרות הכי קלה ונוחה, כשבעל הבית מסכים לכניסת דייר חדש ולמחיר – הכי טוב ופשוט.
  • הצהרה על חילופי דיירים – משלוח הצהרה לבעל הבית ובה יפורט מי הדייר החדש ומה המחיר שהוא מוכן לשלם (גובה דמי המפתח). לבעל הדירה, במקרה כזה, יש מספר אפשרויות תגובה:
    • להסכים – ואז הדייר המוצע יחליף את הדייר היוצא ובעל הבית ישלם דמי מפתח לפי ההצעה.
    • להודיע על החזרת הנכס לעצמו – תמורת תשלום חלקי של הדייר בתמורה שיכול היה לקבל.
    • לא להסכים – בגלל זהות הדייר שהוצע, בגלל גובה דמי המפתח שהוצעו או מסיבות אחרות.

במקרה של אי הסכמה הדייר שמעוניין לצאת יכול לפנות לבית הדין למימוש זכותו ליציאה.

מאמרים נוספים